Over Zorggroep Perspectief

Wie zijn wij?

Zorggroep Perspectief is in 2012 gestart als kleinschalige zorgaanbieder in Assen. In 2018 zijn wij verhuisd naar een landgoed in Eelde waar drie van onze locaties zijn gevestigd. Dit heeft ons de mogelijkheid geboden om 24-uurs zorg te bieden. Ook in Assen hebben we een locatie waar we beschermd wonen bieden.

Zorggroep Perspectief richt zich op mensen met een psychiatrische problematiek, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking en/of verslaving. We bieden cliënten deskundige hulpverlening en begeleiding zodat ze komen tot een grotere mate van zelfstandigheid, maatschappelijke zelfredzaamheid en individuele onafhankelijkheid.

Zorggroep Perspectief biedt beschermd wonen, 24-uurs zorg, ambulante begeleiding en dagbesteding. Op onze website vindt u slechts algemene informatie. Ons uitgangspunt is dat wij, in samenspraak met de cliënt, begeleiding afstemmen op individuele behoeftes en mogelijkheden.