Resultaatgericht werken

Begeleidingsplan

Samen met jouw persoonlijk begeleider wordt binnen zes weken het eerste begeleidingsplan opgesteld. Je persoonlijk begeleider begint het plan te schrijven op basis van de informatie die je hebt aangeleverd. Samen met jou en/of je netwerk wordt deze informatie aangevuld. Op basis van de resultaatgebieden uit je indicatie (ontvangen door de WMO) worden doelen SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) geformuleerd. Het plan wordt met jou besproken en als je het eens bent met de inhoud, kan het plan door jou ondertekend worden.  

Netwerkkaart

Wanneer het tweede begeleidingsplan geschreven wordt, wordt samen met jou de netwerkkaart ingevuld. Deze dient ertoe inzicht te geven in ondersteunende contacten of het ontbreken daarvan. De informatie van de netwerkkaart kan leiden tot het opstellen van één doel of meerdere doelen op dit gebied die vervolgens worden opgenomen in je begeleidingsplan.

Individuele risicoanalyse

Het invullen van de vragenlijst ‘Individuele risicoanalyse’ dient ertoe in beeld te brengen of er individuele risico’s zijn (lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, gedrag en omgang, cliëntveiligheid) om op tijd interventies te plegen waar nodig.

Methodiek

Gezien het feit dat cliënten van Zorggroep Perspectief veelal gediagnosticeerd zijn met een Autisme Spectrum Stoornis maakt Zorggroep Perspectief gebruik van de methodiek ‘Geef me de vijf’. De ervaring leert dat ook cliënten zonder ASS baat hebben bij deze gestructureerde, heldere methodiek. Vandaar dat wij organisatiebreed de methode ‘Geef me de vijf’ toepassen.

Wij staan voor goede zorg, samenwerken en kijken naar ‘de mens’: wat heb je nodig en hoe kunnen wij je daar zo goed mogelijk bij begeleiden. Wij bieden verschillende vormen van ondersteuning. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakinggesprek; 0592-300249 of 06-52828976.

Zorggroep Perspectief beschikt over het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Hiermee laten we zien dat de cliënt centraal staat, dat we kwaliteit belangrijk vinden en dat we blijven werken aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening.  

Bezoekadres
Oosterbroek 1, 9761 TG Eelde
Postadres
Postbus 203, 9760 AA Eelde
E: info@zorggroepperspectief.nl
T: 0592 300 249