Resultaatgericht werken

Begeleidingsplan

De persoonlijk begeleider van de cliënt zorgt ervoor dat zes weken na de start van de zorg het eerste begeleidingsplan klaar is. De persoonlijk begeleider begint het plan te schrijven op basis van de informatie die door de cliënt is aangeleverd. Samen met de cliënt en/of zijn netwerk wordt deze informatie aangevuld. Op basis van de resultaatgebieden uit de indicatie worden SMART doelen geformuleerd met een heldere werkwijze. Het plan wordt besproken met de cliënt en indien deze het eens is met de inhoud, wordt het plan door de cliënt ondertekend.

Netwerkkaart

Wanneer het tweede begeleidingsplan geschreven wordt, wordt met de cliënt de netwerkkaart ingevuld. Deze dient ertoe inzicht te geven in ondersteunende contacten of het ontbreken daarvan. De informatie van de netwerkkaart kan leiden tot het opstellen van een doel of doelen op dit gebied die vervolgens worden opgenomen in het begeleidingsplan.

Individuele risicoanalyse

Het invullen van de vragenlijst ‘Individuele risicoanalyse’ dient ertoe in beeld te brengen of er individuele risico’s zijn (lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, gedrag en omgang, cliëntveiligheid) om op tijd interventies te plegen waar nodig.

Methodiek

Gezien het feit dat cliënten van Zorggroep Perspectief veelal gediagnosticeerd zijn met een Autisme Spectrum Stoornis maakt Zorggroep Perspectief gebruik van de methodiek ‘Geef me de vijf’. De ervaring leert dat ook cliënten zonder ASS baat hebben bij deze gestructureerde, heldere methodiek. Vandaar dat wij organisatiebreed de methode ‘Geef me de vijf’ toepassen.