Missie en visie

Wij bieden ondersteuning aan (jong)volwassenen die vastlopen in het leven door bijvoorbeeld psychische problemen, verslaving en/of een licht verstandelijke beperking. We helpen mensen om de regie over hun leven (terug) te krijgen. Om dit te bereiken kijken we naar wat iemand nodig heeft. Bij Zorggroep Perspectief bieden we ambulante begeleiding, 24-uurs zorg, beschermd wonen, veteranenzorg en dagbesteding. Als de juiste plek gevonden is, wordt er samen met de persoonlijk begeleider een begeleidingsplan geschreven. Daar staat onder andere in aan welke doelen er gewerkt gaat worden. We helpen mensen op een laagdrempelige, maar professionele manier om hun doelen te bereiken. 

Kernwaarden

  • Professionaliteit
  • Respect
  • Transparantie
  • Betrouwbaarheid

Normen

  • Goed opgeleide, betrokken medewerkers
  • Cliënten worden benaderd met inachtneming van hun eigenheid
  • Cliënten worden benaderd, rekening houdend met hun, van de hulpverlening, afhankelijke positie
  • Medewerkers waken over de privacy van cliënten en handelen alleen met of met medeweten van de cliënt
  • Medewerkers zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen

Samen toewerken naar meer zelfstandigheid

Vergroten van eigen kunnen en kracht, daar zetten we bij Zorggroep Perspectief op in. Je staande kunnen houden binnen de maatschappij wordt namelijk steeds ingewikkelder. We bieden dan ook deskundige begeleiding, zodat er toegewerkt kan worden naar een grotere mate van stabiliteit en zelfstandigheid. Wie zich verder wil ontwikkelen, moet daar passende ondersteuning bij krijgen. Samenwerken staat daarom bij ons centraal. Natuurlijk werken we daarbij transparant en houden we altijd rekening met de privacy van de cliënt. Eerlijkheid en betrouwbaarheid vinden we heel belangrijk. We zeggen wat we doen, en we doen wat we zeggen. 

 

Wij staan voor goede zorg, samenwerken en kijken naar ‘de mens’: wat heb je nodig en hoe kunnen wij je daar zo goed mogelijk bij begeleiden. Wij bieden verschillende vormen van ondersteuning. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakinggesprek; 0592-300249 of 06-52828976.

Zorggroep Perspectief beschikt over het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Hiermee laten we zien dat de cliënt centraal staat, dat we kwaliteit belangrijk vinden en dat we blijven werken aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening.  

Bezoekadres
Oosterbroek 1, 9761 TG Eelde
Postadres
Postbus 203, 9760 AA Eelde
E: info@zorggroepperspectief.nl
T: 0592 300 249