Beschermd wonen

Beschermd wonen is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. Wanneer ambulante hulp aan huis (begeleid wonen) niet voldoende is, wordt middels beschermd wonen een woonruimte aangeboden in een zorgorganisatie.

Zorggroep Perspectief heeft verschillende woningen zodat voor iedere cliënt met zijn/haar eigen problematiek een passende woonomgeving is. Afhankelijk van de indicatie vormen wonen en begeleiding één pakket. Hieronder valt o.a. 24-uurs begeleiding. Dit betekent dat cliënten op één van onze locaties wonen waar 24 uur per dag begeleiding aanwezig is.

Zorggroep Perspectief streeft ernaar met cliënten de samenwerking aan te gaan. Het is belangrijk dat cliënten zich realiseren dat zijzelf verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling in het begeleidingsproces. Hulpvragen en doelen worden beschreven in het begeleidingsplan dat samen met de cliënt wordt opgesteld. Het wordt nadrukkelijk doorgesproken en de cliënt tekent ervoor het eens te zijn met de inhoud. Binnen Zorggroep Perspectief betekent dit dat het begeleidingsplan een product is van de samenwerking tussen cliënt en begeleider. Elk op hun eigen gebied zijn ze verantwoordelijk voor het naleven van de afspraken en het werken aan de doelen.
Zo werken cliënt en begeleider aan empowerment van de cliënt tot dat deze in staat is met minder of zelfs zonder begeleiding toe te kunnen.