Klachtenreglement

Heb je een klacht over de zorg van Zorggroep Perspectief? Of een tip of opmerking? We horen het graag. Natuurlijk zien we het liefste dat je de klacht eerst bespreekt met de betrokkene(n). Maar als dat niet gaat of als dat onvoldoende heeft geholpen, kan je een officiële klacht indienen. Dat kan door op de knop hierboven te klikken en het formulier in te vullen. Je kan ook een klachtenformulier opvragen bij het hoofdkantoor van Zorggroep Perspectief. Hieronder staat hoe het klachtenproces bij Zorggroep Perspectief in z’n werk gaat. Let op: wil je een klacht indienen buiten Zorggroep Perspectief om? Dan kan je terecht bij Klachtenportaal Zorg. Zie daarvoor de knoppen onderaan deze tekst.  

KLACHTENPROCES 

 1. De klager bespreekt de klacht eerst met de betrokkene(n). 
 2. Als het probleem/ de klacht blijft bestaan, of als het bespreken met de betrokkene(n) niet gaat, dan bespreekt de klager het probleem met de locatiecoördinator.
 3. Komt de klager er niet uit met de locatiecoördinator, dan kan deze de kwestie bespreken met een van de cliëntvertrouwenspersonen (zie  ‘vertrouwenspersoon‘)
 4. Blijft de klacht bestaan, dan vult de klager het klachtenformulier in en zendt deze naar het hoofdkantoor van Zorggroep Perspectief. Dat kan via de knop ‘ik heb een klacht voor Zorggroep Perspectief’ boven deze tekst, of door een klachtenformulier op te vragen bij het hoofdkantoor van Zorggroep Perspectief (Oosterbroek 1 te Eelde, telefoonnummer: 0592 300 249, mailadres: info@zorggroepperspectief.nl). 
 5. De binnengekomen klacht wordt binnen 5 werkdagen doorgegeven aan de privacy medewerker. 
 6. De privacy medewerker coördineert en onderzoekt de binnengekomen klacht.
 7. De privacy medewerker zorgt ervoor dat de betrokken partijen gehoord worden en behandelt de klacht op basis van meerzijdige partijdigheid. 
 8. Bij een gegrond bevonden klacht wordt er gestreefd naar een tegemoetkoming aan de verwachtingen van de klager. 
 9. De privacy medewerker formuleert een oplossing/antwoord en legt dit ter bespreking voor aan de betreffende partijen. 
 10. De privacy medewerker streeft ernaar om binnen 10 werkdagen na het ontvangen van de klacht de klager te contacteren en om binnen een maand de klacht volledig af te handelen. Indien deze termijn niet haalbaar is, dan wordt dit gecommuniceerd naar de klager.
 11. Blijft na de afhandeling van de klacht, de klacht nog bestaan, dan kan de klager terecht bij Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg zal de klacht verder in behandeling.

Wij staan voor goede zorg, samenwerken en kijken naar ‘de mens’: wat heb je nodig en hoe kunnen wij je daar zo goed mogelijk bij begeleiden. Wij bieden verschillende vormen van ondersteuning. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakinggesprek; 0592-300249 of 06-52828976.

Zorggroep Perspectief beschikt over het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Hiermee laten we zien dat de cliënt centraal staat, dat we kwaliteit belangrijk vinden en dat we blijven werken aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening.  

Bezoekadres
Oosterbroek 1, 9761 TG Eelde
Postadres
Postbus 203, 9760 AA Eelde
E: info@zorggroepperspectief.nl
T: 0592 300 249