Intakeprocedure

Aanmelding

Je kan je bij ons aanmelden op de wijze waar jij je goed bij voelt. Natuurlijk kan ook iemand namens jou je aanmelden bij Zorggroep Perspectief. Je kan je telefonisch of schriftelijk bij ons aanmelden. Maar soms melden nieuwe cliënten zich ook persoonlijk bij ons aan of via het aanmeldformulier op deze website. Onze Zorgmanager zal contact met je (of je vertegenwoordiger) opnemen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

Kennismakingsgesprek

Doel van het kennismakingsgesprek is het uitwisselen van algemene informatie. Het gaat hierbij om personalia, op welk vlak de hulpvraag ligt (beschermd wonen, ambulante begeleiding of dagbesteding) en de individuele problematiek. De Zorgmanager geeft informatie en beantwoordt eventuele vragen.
Indien de cliënt in aanmerking wil komen voor beschermd wonen krijgt hij informatie en voorwaarden mee. De cliënt heeft op deze manier de mogelijkheid om vooraf te beoordelen of hij het eens kan zijn met de gestelde voorwaarden.

Telefonisch contact

Een week na het kennismakingsgesprek neemt onze Zorgmanager telefonisch contact op met de cliënt. Er wordt dan een intakegesprek gepland of één van de partijen beëindigt de procedure. Indien Zorggroep Perspectief de procedure wil beëindigen wordt een brief met uitleg verzonden.

Bevestigingsbrief intake

De cliënt ontvangt van de Zorgmanager een bevestigingsbrief van het geplande intakegesprek. In deze brief wordt benoemd welke documenten de cliënt dient mee te nemen naar het gesprek.

Intakegesprek

Doel van het intakegesprek is het dieper ingaan op items uit het kennismakingsgesprek. Tijdens het intakegesprek worden de meegebrachte documenten doorgenomen en gekopieerd en er worden afspraken gemaakt omtrent de start van de zorg. In het intakegesprek zal de Zorgmanager ook een aantal vragen stellen, indien de cliënt kinderen, jonge broertjes dan wel zusjes heeft of op andere wijze gezinsmatig in contact staat met kinderen, om de oudersignalen in kaart te brengen.

Start zorg

De zorg kan redelijk snel worden gestart. Als alle stukken zijn doorgenomen en getekend en de zorgvraag is voor iedereen duidelijk. Vanaf dit punt wordt het zorgproces overgenomen door de professionele begeleiders van Zorggroep Perspectief.

Wij staan voor goede zorg, samenwerken en kijken naar ‘de mens’: wat heb je nodig en hoe kunnen wij je daar zo goed mogelijk bij begeleiden. Wij bieden verschillende vormen van ondersteuning. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakinggesprek; 0592-300249 of 06-52828976.

Zorggroep Perspectief beschikt over het HKZ-keurmerk. Hiermee laten we zien dat de cliënt centraal staat, dat we kwaliteit belangrijk vinden en dat we blijven werken aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening.

Bezoekadres:
Oosterbroek 1
9761 TG Eelde
E: info@zorggroepperspectief.nl
T: 0592 300 249

Postadres:
Postbus 203
9760 AA Eelde