Intakeprocedure

Aanmelding

Je kan je bij ons aanmelden op de wijze waar jij je goed bij voelt. Natuurlijk kan ook iemand namens jou je aanmelden bij Zorggroep Perspectief. Je kan je telefonisch of via het aanmeldformulier op deze website bij ons aanmelden. Onze zorg-/ locatiecoördinator zal contact met jou (of je vertegenwoordiger) opnemen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

Kennismakingsgesprek

Het doel van het kennismakingsgesprek is het uitwisselen van algemene informatie. Het gaat hierbij om personalia, op welk vlak de hulpvraag ligt (Beschermd Wonen, 24-uurs zorg, Ambulante Begeleiding, ThuisPlus en/of Dagbesteding) en de individuele problematiek. De zorgcoördinator geeft informatie, stelt vragen en beantwoordt je vragen.
Indien je in aanmerking wilt komen voor Beschermd Wonen of een andere vorm van zorg welke Zorggroep Perspectief biedt, krijg je onze informatie en voorwaarden mee. Je hebt op deze manier de mogelijkheid om vooraf te beoordelen of je het eens kan zijn met de gestelde voorwaarden en het ziet zitten om bij Zorggroep Perspectief in zorg te komen.

Telefonisch contact

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er een (telefonische) vervolgafspraak met je ingepland. Tijdens deze afspraak wordt bepaald of je bij ons in zorg gaat komen of dat één van de partijen de procedure beëindigt.

Intakegesprek

Doel van het intakegesprek is het dieper ingaan op items uit het kennismakingsgesprek. Tijdens het intakegesprek worden de meegebrachte documenten doorgenomen en gekopieerd en er worden afspraken gemaakt omtrent de start van de zorg. In het intakegesprek zal de zorgcoördinator ook een aantal vragen stellen. Indien je in contact staat met minderjarigen worden bijvoorbeeld oudersignalen in kaart gebracht.

Start zorg

Zodra alle stukken zijn doorgenomen en zijn getekend en de zorgvraag is voor iedereen duidelijk, dan kan de zorg snel worden gestart.

Wij staan voor goede zorg, samenwerken en kijken naar ‘de mens’: wat heb je nodig en hoe kunnen wij je daar zo goed mogelijk bij begeleiden. Wij bieden verschillende vormen van ondersteuning. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakinggesprek; 0592-300249 of 06-52828976.

Zorggroep Perspectief beschikt over het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Hiermee laten we zien dat de cliënt centraal staat, dat we kwaliteit belangrijk vinden en dat we blijven werken aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening.  

Bezoekadres
Oosterbroek 1, 9761 TG Eelde
Postadres
Postbus 203, 9760 AA Eelde
E: info@zorggroepperspectief.nl
T: 0592 300 249