De afgelopen maanden zijn wij met z’n allen druk doende geweest om alles in orde te krijgen voor de audit. Enkele weken geleden is de auditor van het keurmerkinstituut bij ons langs geweest.

Kwaliteit is geen toeval, maar een beredeneerd, georganiseerd en beheerst resultaat. Het is het vermogen om aan de verwachtingen en behoeften van de cliënten te voldoen.

We mogen dan ook met trots vertellen dat we de HKZ certificering met vlag en wimpel hebben behaald.