24-uurs zorg

Zorggroep Perspectief biedt 24-uurs zorg op meerdere locaties. Tevens hebben wij een locatie met 24-uurs zorg op afroep. De cliënten die op deze locaties wonen hebben een beschermd wonen indicatie vanuit de WMO of WLZ. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor crisisopvang. Beschermd wonen is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek.

Zorggroep Perspectief heeft verschillende woningen zodat voor iedere cliënt met zijn/haar eigen problematiek een passende woonomgeving geboden kan worden. Indien je op weg bent naar zelfredzaamheid kan je binnen onze vertrouwde zorgorganisatie (en je vertrouwde begeleiders) verhuizen naar een locatie waar niet 24 uur per dag begeleiding aanwezig is. We hebben bijvoorbeeld een locatie die zelfstandig is gevestigd maar de begeleiding binnen 3 minuten aanwezig is indien er acuut zorg verleent dient te worden.

Zorggroep Perspectief streeft ernaar met cliënten de samenwerking aan te gaan. Het is belangrijk dat cliënten zich realiseren dat zijzelf verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling in het begeleidingsproces. Hulpvragen en doelen worden beschreven in het begeleidingsplan dat samen met de cliënt wordt opgesteld. Het wordt nadrukkelijk doorgesproken en de cliënt tekent ervoor het eens te zijn met de inhoud. Binnen Zorggroep Perspectief betekent dit dat het begeleidingsplan een product is van de samenwerking tussen cliënt en begeleider. Elk op hun eigen gebied zijn ze verantwoordelijk voor het naleven van de afspraken en het werken aan de doelen.
Zo werken cliënt en begeleider aan empowerment van de cliënt tot dat deze in staat is met minder of zelfs zonder begeleiding te kunnen.